SLIDESHOW

REFERENTIES

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Landwouw
 • Ministerie van V.R.O.M.
 • Provinciale Waterstaten
 • Gemeenten
 • Regionale brandweerdiensten
 • Regionale milieudiensten
 • Rail Infrabeheer
 • Schaderegelaars en verzekeringsmaatschappijen
 • Container op- en overslagbedrijven (Amsterdam, Rotterdam, Europoort, Botlek, Antwerpen, Gent en Zeebrugge)
 • Rederijen
 • Transportondernemingen
 • Levensmiddelenindustrie
 • Weg- en waterbouw
 • Bouwondernemingen
Brandweerdiensten

Preventie en interventie

Al ons personeel is 24 uur per dag, alle dagen van het jaar, flexibel inzetbaar voor preventieve toezichtstaken en repressieve taken zoals (na)blussingswerken om uw eigen ploegen af te lossen.


Misschien heeft uw bedrijf geen eigen interventiedienst of wilt u deze mensen ter beschikking houden voor het geval van een calamiteit, is uw interventiepersoneel onderbezet door ziekte, vakantie of raakt een vacature niet ingevuld? Heeft u assistentie nodig bij het bewaken van de brandveiligheid van uw bedrijfspand bij bv. dakwerken, productie-installaties of machines? Voor al deze problemen kunt u bij ons terecht en zijn deze taken bij ons in goede handen.

Werkzaamheden

 • Toezicht houden op de naleving van procedures en voorschriften.
 • Controle op de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Controle op de juistheid van verstrekte werkvergunningen.
 • Gebruik van radioverbindingen.
 • Verstrekken van informatie over de omstandigheden op de locatie.
 • Alarmeren van betrokkenen bij calamiteiten.
 • Verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen.
 • Uitvoeren van toegangscontroles bij betreden van besloten ruimten.
 • Bijhouden van administratie/veiligheidsregistratie.
 • Bestrijden van beginnende branden.
 • Alarmeren van hulpdiensten.