SLIDESHOW

REFERENTIES

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Landwouw
 • Ministerie van V.R.O.M.
 • Provinciale Waterstaten
 • Gemeenten
 • Regionale brandweerdiensten
 • Regionale milieudiensten
 • Rail Infrabeheer
 • Schaderegelaars en verzekeringsmaatschappijen
 • Container op- en overslagbedrijven (Amsterdam, Rotterdam, Europoort, Botlek, Antwerpen, Gent en Zeebrugge)
 • Rederijen
 • Transportondernemingen
 • Levensmiddelenindustrie
 • Weg- en waterbouw
 • Bouwondernemingen
Calamiteitenscherm

Kijkfile

Verkeersongevallen trekken de aandacht van andere weggebruikers. De meeste bestuurders van voertuigen ontkomen niet aan de natuurlijke drang om te kijken naar andermans ellende en ongevallen op andere rijbanen, dus kijkfile en gevaarlijke situaties zijn vaak het gevolg. Het echter niet goed opletten op de voorganger door het "even omkijken" naar een ander verkeersongeval is levensgevaarlijk! Bij de afwikkeling van verkeersincidenten (op snelwegen) is het belangrijk om het verkeer op de vrije rijbanen zo min mogelijk af te leiden en doorstroming van het verkeer te bevorderen.


Bergingswerkzaamheden, ambulances, inzet van brandweer en politie (zwaailampen) en ook opruimwerkzaamheden trekken nu eenmaal de aandacht van andere weggebruikers. Het naar andere rijbanen kijken naar de gevolgen van incidenten evenals het onbewust los laten van het gaspedaal, brengt met zich mee dat op andere rijbanen schokgolvend verkeer ontstaat, met als bijkomend effect een gerede kans op secundaire ongevallen en ongewenste filegroei.

Octrooi

Wij hebben jaren gewerkt aan deze innovatieve oplossing, omdat de kijlfileproblematiek een steeds groter probleem wordt en onze economie belast. De geoctrooide vinding bestaat uit aanhangers met daarop speciale klemmen en een snel afrolbare calamiteitenschermen. De afrolbare schermen, met een lengte van 100 tot 200 meter, worden simpelweg in de middenberm aan de geleiderails bevestigd. Succesvolle resultaten in de praktijk en een zeer uitgebreid onderzoek door de Engelse Hioghway Agency (Groot Brittannië) laat zien, dat de kijkfile snel afneemt en vaak vanzelf oplost door het snel afschermen van aandachttrekkende gebeurtenissen.


Een doordacht (geoctrooieerd) flappensysteem in de groen gekleurde calamiteitenschermen, opent (en sluit) zich vanzelf zodra de wind toeneemt en weer af neemt. Bij dit ontwerp is terdege rekening gehouden met de windfactor zodat de veiligheid van de dit systeem gewaarborgd is.