SLIDESHOW

REFERENTIES

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Landwouw
 • Ministerie van V.R.O.M.
 • Provinciale Waterstaten
 • Gemeenten
 • Regionale brandweerdiensten
 • Regionale milieudiensten
 • Rail Infrabeheer
 • Schaderegelaars en verzekeringsmaatschappijen
 • Container op- en overslagbedrijven (Amsterdam, Rotterdam, Europoort, Botlek, Antwerpen, Gent en Zeebrugge)
 • Rederijen
 • Transportondernemingen
 • Levensmiddelenindustrie
 • Weg- en waterbouw
 • Bouwondernemingen
Overige diensten

Passende oplossing

Mensen, veiligheid en snelheid, dat zijn een aantal belangrijke uitgangspunten van onze doelstellingen en strategieën. Met voldoende kennis, gebundelde expertise en een zéér krachtig netwerk hebben wij aangetoond dat wij in staat zijn om zeer gespecialiseerde diensten te leveren in de Benelux. Dit met inbegrip van het opstellen van interne noodplannen voor bedrijven en instellingen cfr. Art. 5, KB 16 februari 2006.


Uw probleem wordt door ons omgezet in een passende oplossing met gewenst resultaat, waarbij de kosten in het oog houden evident is. Op het gebied van advies en technische ondersteuning in het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen onderscheiden wij ons duidelijk in de markt. Niet alleen tijdens de kantooruren maar ook 's avonds, 's nachts en in het weekend. Ons streven is het snel en adequaat optreden en het professioneel aanpakken van complexe problemen tegen acceptable tarieven.

Diensten

 • Herverpakken en labelling van beschadigde goederen.
 • Ontmantelen van druglaboratoria.
 • Opruimen van achtergelaten chemicaliën, milieubelastende voorwerpen en producten.
 • Opduiken van verloren, voor u belangrijke, voorwerpen.
 • Verwijderen van voorwerpen op moeilijk toegankelijke plaatsen en op grote hoogte.
 • Verwijderen van gestolde dierlijke en plantaardige producten zoals cacaoboter, paraffine, frituurvetten,...
 • Verwijderen van allerhande substanties op de weg (zoals koolwaterstofverbindingen, hars,...).
 • Het reinigen van bestrating, terrassen, betontegels, asfalt, betonvloeren en wanden; graffiti, kauwgom, verf of inkt.
 • Verwijderen van gevaarlijke stoffen op platforms, laadruimen, containers, tankcontainers en IBC's.
 • Ledigen van scheepsruimen, silo's,...
 • Opknappen van verontreinigde winkelgebieden, objecten en kunstwerken.
 • Noodschoonmaak van ontvangsthallen, terrassen, productie- en fabriekshallen.
 • Ontsmetten, reinigen of schoonmaken plaats delict.
 • Verzamelen van kadavers bij o.a. vogel- en/of vissterfte.