SLIDESHOW

REFERENTIES

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Landwouw
 • Ministerie van V.R.O.M.
 • Provinciale Waterstaten
 • Gemeenten
 • Regionale brandweerdiensten
 • Regionale milieudiensten
 • Rail Infrabeheer
 • Schaderegelaars en verzekeringsmaatschappijen
 • Container op- en overslagbedrijven (Amsterdam, Rotterdam, Europoort, Botlek, Antwerpen, Gent en Zeebrugge)
 • Rederijen
 • Transportondernemingen
 • Levensmiddelenindustrie
 • Weg- en waterbouw
 • Bouwondernemingen
Safety & Salvage Team

Hulpverleningsunit

In het verleden moest bij de aanpak van containerinterventies het benodigde materiaal vanaf diverse locaties worden opgehaald, wat het nodig tijdsverlies veroorzaakte. Ook het voorzien in noodzakelijke pompmiddelen en ademluchtbescherming bracht een aantal beperkingen met zich mee, wat een optimale inzet soms belemmerde. Om dit te verbeteren, de meer complexe marktsegmenten te kunnen bedienen en te blijven voldoen aan de wettelijke eisen, werd de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een aantal gespecialiseerde hulpverleningsunits.


Bij het afhandelen van ongevallen met gevaarlijke stoffen is de vraag om specifieke deskundigheid, ervaring en specialistisch materiaal geen uitzondering, integendeel. Met inzicht en gerichte kennisoverdracht hebben wij bij veel interventies een significante bijdrage kunnen leveren bij het oplossen van complexe problemen. Alsook waar er sprake is van het zogenaamde kantelpunt van hulpverlening naar dienstverlening. Het leveren van de juiste expertise, mensen, materieel en middelen zodat het ongeval in goede samenwerking de bevoegde overheid o.a. brandweer kan opgelost worden.


Assistentie op locatie

Voor een goede risicobeheersing en het snel beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten heeft ons Safety & Salvage Team een aantal unieke hulpverleningsvoertuigen tot haar beschikking. Door de inzet van speciaal hiervoor ingerichte vrachtwagens kunnen wij een hoog niveau van multifunctionele inzetbaarheid waarborgen.


In een volledig ingerichte coördinatieruimte kan overlegd worden over de uitvoering van de werkzaamheden, worden werkzaamheden aangestuurd en gecoördineerd waarbij men de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens inzake gevaarlijke stoffen. De Safety & Salvage Units zijn verder uitgerust met externe aansluitpunten voor electra (eigen generator) en (statief)verlichting alsmede aansluitingen voor het werken met luchtgereedschappen (eigen compressor). Met een hydraulisch gedreven systeem en snel afrolbare hydraulische slangen kunnen, op locatie, werktuigen en gereedschappen worden aangedreven. Het voertuig is voorzien van specialistische gereedschappen, diverse slangen, koppelingen en alle benodigde hulpmiddelen om tankwagens ter plaatse over te pompen. Hiervoor zijn verchillende chemicaliënpompen op het voertuig aanwezig welke hydraulisch / lucht / stikstof en eletrisch aangedreven worden.


Multi-Purpose Water Unit

Als enig bedrijf beschikken wij over een reinigingsvoertuig waarvan de inzetbaarheid uniek is. De diversiteit en de soorten reinigingswerkzaamheden in de afgelopen jaren waren een goede reden om te investeren in een nieuw en milieuvriendelijk reinigingsconcept, waarmee wij alle klanten optimaal van dienst kunnen zijn.


Voor een snel en efficiënt reinigingsproces, waarbij op locatie hoogdruk/warm water behandeling (ok kokend water) uitkomst moet bieden, is dit voertuig de oplossing. Ergernis of machteloosheid bij de klant nemen wij weg, want met twee ingebouwde Hot Aqua Blasters kunnen wij korte metten maken met vervuilingen. Zelfs de hardnekkigste harsoplossing moet eraan geloven zonder het wegdekstructuur wordt beschadigd. Waar nodig worden extra vacuümwagens bijgeze om grotere hoeveelheden afvalwater op te zuigen en af te voeren.