SLIDESHOW

Algemene vacatures

Wervingsreserve

Voor het versterken van onze teams hebben wij een wervingsreserve lopende. Wij zijn steeds op zoek naar zeer gemotiveerde bekwame krachten! Heeft u interesse? Stuur uw persoonlijke sollicitatiebrief naar:


Incident.be
p/a ESI-Group
Sint Pietersstraat 6
B-8906 Ieper


Hou rekening met volgende voorwaarden:


  • minimum leeftijd van 21 jaar
  • minstens in bezit zijn van het brevet van Brandweerman of gelijkgesteld

Vermeld uw persoonsgegevens, hoe we u kunnen contacteren (telefoon, e-mail, ...), uw interesses en genoten opleidingen met inbegrip van uw specialistische kennis, brevetten, getuigschriften, diploma's. Vergeet ook niet uw talenkennis nauwkeurig te omschrijven en waarom u net bij ons aan de slag wil gaan!


Wij melden u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op het vlug terugvinden van uw dossier bij latere briefwisseling. U beschikt over een toegangsrecht tot deze gegevens en u kunt, in voorkomend geval, foutieve gegevens laten verbeteren.