Innoveren is vooruitzien

Door te luisteren naar de specifieke wensen van onze opdrachtgevers en steeds verder in te spelen op de markt, heeft Incident.be de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij allerhande interventies. Door research, het uitwerken van technische ideeën en gedegen opleiding van onze medewerkers, zijn wij nog beter in staat om de juiste oplossing te bieden voor elk probleem op het gebied van safety en salvage evenals vloeistoftransfers, reinigings- en hogedruktechnieken. Door onze constante innovatie kunnen onze opdrachtgevers gebruik maken van méér kwaliteit, lagere kosten en een groter gebruiksgemak.

Kennis, expertise, ervaring en kwaliteit

  • Voldoende inzicht in de materie en parate kennis van gevaarlijke stoffen / ADR / ADN / IMDG / RID / IATA en Afvalstoffenwetgeving.
  • Expertise op het gebied van belemmerde goederen, vaten, (tank)containers.
  • Méér dan ruime ervaring met vrijwel alle vormen van (tank)containerinterventies (zowel aan boord als aan wal).
  • Containerinspectie, damage control, leak shut down en salvage.
  • Vastlegging van schade met rapportage en bijbehorend fotomateriaal.
  • Een objectieve maar vooral kostenbewuste aanpak.

Opdrachten in het verleden uitgevoerd

Contacteer ons voor meer informatie.