SLIDESHOW

REFERENTIES

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Landwouw
 • Ministerie van V.R.O.M.
 • Provinciale Waterstaten
 • Gemeenten
 • Regionale brandweerdiensten
 • Regionale milieudiensten
 • Rail Infrabeheer
 • Schaderegelaars en verzekeringsmaatschappijen
 • Container op- en overslagbedrijven (Amsterdam, Rotterdam, Europoort, Botlek, Antwerpen, Gent en Zeebrugge)
 • Rederijen
 • Transportondernemingen
 • Levensmiddelenindustrie
 • Weg- en waterbouw
 • Bouwondernemingen
Incidentenbestrijding

Innoveren is vooruitzien

Door te luisteren naar de specifieke wensen van onze opdrachtgevers en steeds verder in te spelen op de markt, heeft Incident.be de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij allerhande interventies. Door research, het uitwerken van technische ideeën en gedegen opleiding van onze medewerkers, zijn wij nog beter in staat om de juiste oplossing te bieden voor elk probleem op het gebied van safety en salvage evenals reinigings- en hogedruktechnieken. Door onze constante innovatie kunnen onze opdrachtgevers gebruik maken van méér kwaliteit, lagere kosten en een groter gebruiksgemak.


Motivatie

Wij werken uitsluitend met gemotiveerde, zeer ervaren en hoog gekwalificeerde mensen. Deze hebben een grote kennis en ervaring in het werken met perslucht, gaspak, pomp- en ladderbediening, OGS, RISC (Rescue In Safe Conditions), Duikers met vaarvergunning, enz.

Kennis, expertise, ervaring en kwaliteit

 • Voldoende inzicht in de materie en parate kennis van gevaarlijke stoffen / ADR / ADN / IMDG / RID / IATA en Afvalstoffenwetgeving.
 • Expertise op het gebied van belemmerde goederen, vaten, (tank)containers.
 • Méér dan ruime ervaring met vrijwel alle vormen van (tank)containerinterventies (zowel aan boord als aan wal).
 • Containerinspectie, damage control, leak shut down en salvage.
 • Vastlegging van schade met rapportage en bijbehorend fotomateriaal.
 • Een objectieve maar vooral kostenbewuste aanpak.